Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ποιες θέσεις εργασίας «τρέχουν» στον Έβρο

Ρεπορτάζ: Κική Ηπειρώτου

Στελέχη επιχειρήσεων, με εγγυημένη εργασία τουλάχιστον για δύο έτη, σε τομείς της πληροφορικής και του μάρκετινγκ ιδιωτικού ομίλου, διευθυντικό στέλεχος για το παιδικό χωριό SOS Θράκης και εποχικό προσωπικό σε δήμους, είναι ορισμένες από τις θέσεις εργασίας που «τρέχουν» αυτό το διάστημα στον Έβρο.
Παιδικό Χωριό SOS Θράκης: Μία θέση διευθυντή

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν Θέση Διευθυντή για το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης.
Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει:
Πτυχίο Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας
Εμπειρία και προϋπηρεσία σε δομές παιδικής προστασίας
Διοικητικές-οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα ενασχόλησης με πολλαπλά αντικείμενα
Έγγαμος/η και ηλικίας 32 έως 45 ετών
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Διαθεσιμότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το αντικείμενο της παιδικής προστασίας, προσαρμοστικότητα, συνεργατικότητα και αίσθηση συλλογικού πνεύματος
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
Η θέση απαιτεί αποκλειστική και συνεχή απασχόληση και προσφέρεται και δυνατότητα διαμονής μέσα στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Χωριού SOS.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των πιστοποιημένων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού του Σωματείου που περιλαμβάνει: α. προεπιλογή των αιτήσεων και β. διενέργεια συνεντεύξεων.
Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 15/2/2014, μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soshr@sos-villages.gr, υπόψη: Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού.
 
Δήμος Ορεστιάδας: 2 άτομα για πρόγραμμα στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων

Δύο άτομα θα προσλάβει για 1 έτος ο Δήμος Ορεστιάδας, προκειμένου να υλοποιήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την στήριξη ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας. Γι’ αυτό το λόγο, ζητά να προσλάβει έναν δάσκαλο και έναν διαμεσολαβητή/τρια.
Σε ό,τι αφορά στη θέση του δασκάλου, η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται στο 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος, ενώ αφορά πλήρη απασχόληση, δηλαδή 8 ώρες ημερησίως, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα κύρια προσόντα είναι:  
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Δασκάλων της ημεδαπής ή ισότιμων
σχολών της αλλοδαπής.
Γνώση αγγλικών με πιστοποίηση
Γνώση H/Y σε word, excel, internet
Η κατάθεση αιτήσεων  θα γίνεται στην Δνση : Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Εθνομαρτύρων 98, - 68200 Ορεστιάδα.
Για τη θέση του διαμεσολαβητή/τριας, που θα πρέπει να προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό της ομάδας στόχου:  Οικισμός ΡΟΜΑ Σαγήνης Ορεστιάδας), η διάρκεια της σύμβασης είναι επίσης ένα έτος από την υπογραφή, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος, ενώ προβλέπεται πληρης απασχόληση, 8 ώρες ημερησίως Δευτέρα-Παρασκευή.
Τα κύρια προσόντα είναι:
1) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Δημοτικού Σχολείου,
2) Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το Δήμο (πλήρως συμπληρωμένο ως προς τα στοιχεία της μονίμου κατοικίας) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο,
3) Υπεύθυνη Δήλωση  του /της υποψηφίου/υποψηφίας ότι  προέρχεται από την ομάδα στόχου (οικισμός ΡΟΜΑ Σαγήνης Ορεστιάδας) και έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης ομάδας στόχου (οικισμός ΡΟΜΑ Σαγήνης Ορεστιάδας)  και της διαλέκτου αυτής.
Η κατάθεση αιτήσεων  θα γίνεται επίσης στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Εθνομαρτύρων 98, - 68200 Ορεστιάδα.

Δήμος Διδυμοτείχου: 10 θέσεις εποχικού προσωπικού για 8 μήνες

Ο Δήμος Διδυμοτείχου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών.
Οι ειδικότητες, μία ανά θέση, είναι: ΠΕ Πολιτ. Μηχ/κών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΔΕ Υδραυλικών Εσωτ. Εγκ/σεων, ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (Σοβατζής), ΔΕ Πλακάδων ήΤεχνιτών Πλακάδων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Χειριστών Μηχ/των  Έργων,
ΥΕ Βοηθοί Τεχνιτών (Πλακατζής), ΥΕ Εργατών-τριών (Χειρώνακτες).
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: όπως αυτά αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση του Δήμου, την οποία μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα www.didymoteicho.gr (πληροφορίες: Βασιλέως Γεωργίου & Ορφέως, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Διδυμοτείχου υπόψιν κ. Γκιρτζιμανάκη Αθανάσιο (τηλ. επικοινωνίας: 25533-50617)


Infologic: Αναζήτηση στελεχών επιχειρήσεων

Για την υλοποίηση εγκεκριμένων έργων από προγράμματα όπως ΠΕΠ ΕΣΠΑ, ICT4Growth, Ερευνητικά κλπ, ο όμιλος Infologic αναζητά εξειδικευμένα στελέχη στους κάτωθι τομείς.
1.      Προγραμματιστές διαδικτύου (Web designers/developers).
2.      Προγραμματιστές Βάσεων Δεδομένων (Database developers).
3.      Σύμβουλοι για διαχείριση & υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
4.      Πωλητές των προϊόντων και υπηρεσιών των εταιριών του ομίλου.
Για το σύνολο των θέσεων προβλέπεται εγγυημένη εργασία κατ’ ελάχιστον δύο ετών. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε τομέα παρέχονται στον ιστότοπο www.infologic.com.gr.
Τόπος εργασίας: Αλεξανδρούπολη.
Πληροφορίες: κ. ΖΟΥΡΟΥ Τριανταφυλλιά.  Τηλέφωνα:2551088545.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΓΝΩΜΗ