Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Η πρόταση της "ΑΝΑΣΑ" για τη διαχείριση των απορριμάτων

Η πρόταση της παράταξης "ΑΝΑΣΑ" για το θέμα της διαχείρισης των απορριμάτων στο δήμο Αλεξανδρούπολης: Μια σύγχρονη στρατηγική για τη διαχείριση των απορριμμάτων, πρέπει να θέτει ως στόχο τα “μηδενικά απόβλητα”. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στη λύση του προβλήματος των απορριμμάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη βέλτιστη περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση.
Δεν είναι μια εύκολη, ούτε “μαγική” λύση, είναι όμως μια συγκεκριμένη στρατηγική, που προϋποθέτει ότι όλοι οι φορείς και οι πολίτες, η κεντρική διοίκηση και η αυτοδιοίκηση αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αντιστοιχεί.
Αντίθετα, με παρωχημένους σχεδιασμούς προωθούνται με μακροχρόνιες συμβάσεις 25-27 ετών οι ΣΔΙΤ για την εγκατάσταση εισαγόμενης τεχνολογίας μονάδων μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας ανοίγοντας το δρόμο στην καύση.
Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι στην επιλογή της κυβέρνησης και της Περιφέρειας στη σταδιακή εκχώρηση όλων των δραστηριοτήτων διαχείρισης στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα με την παράλληλη υποβάθμιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα και κάθε ίχνους κοινωνικού ελέγχου. Συνέπεια αυτής της επιλογής θα είναι η εκτόξευση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων του δήμου μας.
Ταυτόχρονα ακυρώνεται ο θεσμικός και κοινωνικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης.
Η διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ­ συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του περιβάλλοντος της πόλης, βρίσκεται πολύ χαμηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της δημοτικής αρχής της Αλεξανδρούπολης.
Η παράταξή μας θα αναπτύξει σύγχρονο πρόγραμμα Διαχείρισης Απορριμμάτων με βασικό στόχο την πρόληψη κοντά στον τόπο παραγωγής, την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.
Είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση και τα πανάκριβα εργοστάσια απορριμμάτων που θα επιφέρουν μεγάλη αύξηση του κόστους αποκομιδής, μεταφοράς, και διάθεσης των απορριμμάτων.
Δεν δεχόμαστε τη λογική της συγκεντρωτικής διαχείρισης σε μεγάλα εργοστάσια που θα οδηγήσει στην ανάγκη καύσης των υπολειμμάτων, τη στιγμή που στην Ευρώπη εγκαταλείπουν την αρνητική για το περιβάλλον καύση.
Κύριοι στόχοι του προγράμματος μας είναι οι εξής:
Εφαρμόζουμε αποκεντρωμένη διαχείριση προς όφελος της κοινωνίας και όχι των εργολάβων. Η πρόταση κυβέρνησης - εργολάβων για Μ.Ε.Α. απαιτεί αύξηση της παραγωγής απορριμμάτων κατά περίπου 40 %, με αποτέλεσμα να αυξάνει το κόστος για τον πολίτη, ναι επιβαρύνει το περιβάλλον και γι’ αυτό μας βρίσκει κάθετα αντίθετους .
Επιδιώκουμε την συμμετοχή του πολίτη με στόχο τη διαλογή στην πηγή, δηλαδή στο σπίτι, στο κατάστημα, στο γραφείο και στη γειτονιά.
Κεντρικός μας στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης που θα επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους και αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών.
Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να επιδιώξουμε να ανακτήσουμε την μέγιστη ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών, με φυσικές διαδικασίες και τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον. Η διαλογή στην πηγή μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, εξασφαλίζοντας το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, και το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό όφελος. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών, ενώ από υλικοτεχνική υποδομή, στηρίζεται σε ένα δίκτυο ξεχωριστών κάδων και σε ένα μικρό δίκτυο πράσινων σημείων, που δημιουργούνται σε χώρους, κατά προτίμηση μέσα ή κοντά στον οικιστικό ιστό.
Σε δεύτερο επίπεδο, οι διαδικασίες διαχείρισης αναπτύσσονται σε μια μικρή αποκεντρωμένη μονάδα απλού εξοπλισμού, σε δημοτικό χώρο ή εναλλακτικά σε διαδημοτική εγκατάσταση μαζί με γειτονικούς δήμους. Άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η μεγάλη μείωση του όγκου των απορριμμάτων για μεταφορά στα ΧΥΤΥ, μείωση του κόστους μεταφορικών, προσωπικού και τελών υγειονομικής ταφής. Επιπλέον θα προκύψουν έσοδα από την διάθεση των προϊόντων ανακύκλωσης. Πετυχαίνουμε δηλαδή και οικονομία αλλά και περιβαλλοντικό όφελος.

Κύρια στοιχεία της ανάπτυξης του προγράμματος μας:

Οργανώνουμε καμπάνια ενημέρωσης στα νοικοκυριά, στα μαγαζιά, και στα σχολεία, με φυλλάδια, μέσω του τύπου, του ραδιοφώνου, κλπ.
Διαμορφώνουμε καλαίσθητους χώρους σε κάθε γειτονιά, όπου θα τοποθετούνται 3 κάδοι, για
α) πλαστικό, γυαλί και μέταλλα,
β) χαρτί και χάρτινες συσκευασίες, και
γ) οργανικά.
Προωθούμε τη σταδιακή ανάπτυξη της κομποστοποίησης - λιπασματοποίησης σε συνδυασμό με χωριστή διαλογή των ­οργανικών στο σπίτι, στα καταστήματα, κλπ.
Εφαρμόζουμε συλλογή και θρυμματισμό κλαδεμάτων κήπων και πάρκων σε μικρή δημοτική εγκατάσταση, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον όγκο των προς αποκομιδή απορριμμάτων.
Δημιουργούμε δημοτική υπηρεσία συγκέντρωσης ογκωδών και ειδικών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως μπαταρίες, ελαστικά, παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κ.ά., με την ουσιαστική λειτουργία του πενταψήφιου αριθμού συνεννόησης για την περισυλλογή τους. Αναδιοργανώνουμε και εκσυγχρονίζουμε την υπηρεσία καθαριότητας, με έμφαση στην καλή διαχείριση και συντήρηση οχημάτων, κάδων, υλικών κλπ.
Οργανώνουμε το συχνότερο καθαρισμό δρόμων και πεζοδρομίων με παράλληλη απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων, και καθαρισμό ελεύθερων οικοπέδων.
Καθιερώνουμε προγράμματα ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους συλλόγους γονέων.