Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Με παρέμβαση Τσίπρα χρηματοδότηση της ΕΒΖ με 30 εκατ.

Την καταβολή 30 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης από την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, κατά παρέκκλιση των κανονισμών και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπει πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εξέδωσε η κυβέρνηση και υπογράφει ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας. Όπως αναφέρει η ρύθμιση, το ποσόν δίνεται έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προς κάλυψη της αναγκαίες κεφαλαιακής της ενίσχυσης.
Ειδικότερα, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου αναφέρει τα εξής:«Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται συμπληρωματικά επί ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ εκ των μη διανεμηθέντων εισέτι διαθεσίμων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» καταβάλλεται άμεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόμενη από το πιστωτικό ίδρυμα επιχείρηση με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συμμετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος στην παραπάνω βιομηχανική επιχείρηση».
Κυβερνητικοί κύκλοι, σχολιάζοντας την απόφαση, τόνιζαν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο υπέγραψε απόφαση ΠΝΠ που αφορά την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, καθώς έπρεπε να προστατευθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι και καλλιεργητές στα εργοστάσια ζάχαρης.
Σε κάθε περίπτωση η ΠΝΠ δεν θα έρθει στη Βουλή μετά από τρεις μήνες προς κύρωση, αλλά άμεσα, τη Δευτέρα, σημείωσαν οι πηγές του Μαξίμου.