Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Μεγάλη διάκριση για το ΤΕΙ ΑΜΘ Καβάλας

Αναδείχθηκε δεύτερο σε διεθνές Summer School of Computing του CERN

Τη δεύτερη θέση στις αξιολογήσεις απέσπασε το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διεξαγωγή του διεθνούς Summer School of Computing του CERN, που διοργανώ­θηκε στην πόλη της Καβάλας το Σεπτέμβριο.
«Πρόκειται για μια μεγάλη καβαλιώτικη ελληνική επιτυχία» είπε ο πρόεδρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος Θανάσης Μη­τρόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «η συλλογική προσπάθεια που κατέβαλε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολι­κής Μακεδονίας και Θράκης αξιολογήθηκε ως η δεύτερη κα­λύτερη από τα 38 Summer School of Computing του CERN που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα σε πολύ μεγαλύτερα και ενισχυμένα οικονομικά Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύ­ματα ανά την Ευρώπη».
Σημείωσε δε, ότι η διάκριση αυτή κερδήθηκε με απείρως λιγότερα χρήματα και εγκαταστάσεις από ότι οι ανταγωνι­στές του.
Για το έτος 2015 το εν λόγω Summer School διοργανώ­θηκε στην Καβάλα και τη διοργάνωση ανέλαβε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με υπεύθυνους τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Σχολείου, καθηγητή Λυκούργο Μαγκαφά και τον αντιπρόεδρο, καθηγητή Δημήτριο Μπα­ντέκα, ως υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος που συνεργάσθηκε με το Σχολείο.
Το ακροατήριο αποτελούσαν συνολικά 76 μεταπτυχιακοί φοιτητές από 26 διαφορετικές χώρες με διδάσκοντες δια­κεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Έτσι, η Καβά­λα και η ευρύτερη περιοχή της έλαμψαν για δύο εβδομάδες με την άριστη φιλοξενία, την εντυπωσιακή ιστορία, την ξε­κούραση των ασύγκριτων ακρογιαλιών της και την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση του Summer School of Computing του CERN.
«Υπολογίζεται», σημειώνει ο κ. Μητρόπουλος, «ότι χίλιες περίπου φωτογραφίες και σχόλια αποστέλλονταν καθημε­ρινά επί δύο εβδομάδες, μέσω κοινωνικών δικτύων, σε όλο τον κόσμο, ενισχύοντας, έτσι, την εικόνα της περιοχής σε όλα τα επίπεδα».

Η προσπάθεια ενός περιφερειακού εκπαιδευτικού Ιδρύμα­τος από την Ελλάδα, όπως είναι του ΤΕΙ ΑΜΘ, να ξεπεράσει τον εαυτό του, κατέπληξε διεθνώς. Πέτυψε μια σημαντική αξιολόγηση που το ώθησε στην κορυφή, ξεπερνώντας ονο­μαστά Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως της Ουψά­λα (Σουηδία 2012), του Μπρουνέλ (Αγγλία 2010), του Σεν Μελό (Γαλλία 2005) κλπ.
Την 1η θέση της αξιολόγησης στην λίστα καλύτερης διε­ξαγωγής του Summer School of Computing του CERN κα­ταλαμβάνει η Κοπεγχάγη (Δανία 2011), μια πόλη που, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, όχι μόνο δεν έχει να αντιμε­τωπίσει τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας, αλλά πα­ράλληλα κατέχει την ευρωπαϊκή πρωτιά στις μετακινήσεις με ποδήλατο και τον τίτλο μιας από τις φιλικότερες πόλεις στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη διαμονή και τη διαβίωση πο­λιτών σε αυτήν.

Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς την υπερ­προσπάθεια που κατέβαλε η διοίκηση και οι καθηγητές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την κατάκτηση της διαχρονικά δεύτερης, καλύτερης αξιολόγησης από 38, συνολικά, πανεπιστήμια στον κόσμο, τα οποία διεξήγαγαν το Summer School of Computing του CERN.

ΑΠΕ - ΜΠΕ