Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

1ο Ελληνικό Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας στην Αλεξανδρούπολη

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου, σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος και Φαρμακολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει το 1ο Ελληνικό Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας, στις 18-20 Μαρτίου, στην Αλεξανδρούπολη.
Σε μια στιγμή που η συζήτηση για τα φάρμακα περιορίζεται σε παραμέτρους δαπανών, η επιστημονική προσέγγιση μέσω της Φαρμακοεπιδημιολογίας, της Φαρμακοεπαγρύπνησης και της Φαρμακοοικονομίας προσλαμβάνει επείγοντα χαρακτήρα, όχι μόνο για τους λειτουργούς της υγείας, αλλά και για όλη τη φαρμακευτική αγορά.
Οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν το μεγάλο θέμα της φαρμακοθεραπείας, υπό το πρίσμα της επιστήμης της Φαρμακοεπιδημιολογίας, μέσα από τις ενότητες:
- «Φαρμακοεπαγρύπνηση»
- «Φαρμακοεπαγρύπνηση / Συμπεριφορά ασθενών»
- «Φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες»
- «Φαρμακοεπιδημιολογία ως πεδίο συνεργασίας Ιατρών-Φαρμακοποιών»
- «Ορφανά Φάρμακα»
- «ΜΗΣΥΦΑ & Γενόσημα»
- «Φαρμακοοικονομία»
Το «παρών» στο συνέδριο θα δώσουν και αναγνωρισμένοι ομιλητές από πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς στόχος του είναι να μεταθέσει τη συζήτηση για τα φάρμακα και τη χρήση τους εκεί ακριβώς όπου εστιάζεται σήμερα το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα:
- του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
- του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ
- του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου
Με την υποστήριξη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Έβρου

Όπως αναφέρουν στο μήνυμά τους, ο πρόεδρος της οργανωτικής Επιτροπής και Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου Αναστάσιος Τερζής και ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Καθηγητής Φαρμακολογίας Δ.Π.Θ. Γεώργιος Κολιός «φαρμακοποιοί και ιατροί, σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος και Φαρμακολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, επιχειρούν μια προσέγγιση στο μεγάλο θέμα της φαρμακοθεραπείας, υπό το πρίσμα της επιστήμης της Φαρμακοεπιδημιολογίας.
Στις συνθήκες που βιώνει η χώρα μας και σε μια στιγμή που η συζήτηση για τα φάρμακα περιορίζεται σε παραμέτρους δαπανών, η επιστημονική προσέγγιση μέσω της Φαρμακοεπιδημιολογίας, της Φαρμακοεπαγρύπνησης και της Φαρμακοοικονομίας προσλαμβάνει επείγοντα χαρακτήρα, όχι μόνο για τους λειτουργούς της υγείας, αλλά και για όλη τη φαρμακευτική αγορά.
Το Συνέδριό μας φιλοδοξεί να μεταθέσει τη συζήτηση για τα φάρμακα και τη χρήση τους εκεί ακριβώς όπου εστιάζεται σήμερα το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Για τον λόγο αυτόν, θα δώσουν το «παρών» αναγνωρισμένοι ομιλητές από πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς των ΗΠΑ και της Ευρώπης».