Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Αλλάζει όψη ο πλατανότοπος Μαΐστρου με παρεμβάσεις για την αισθητική του αναβάθμιση

Αλλάζει όψη ο πλατανότοπος του Μαϊστρου, μετά τις θετικές εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για την ανάπλαση τμήματος του μοναδικού αυτού σημείου αναψυχής και φυσικού κάλλους, λίγα μόνο χιλιόμετρα έξω από την Αλεξανδρούπολη.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι σχεδιαζόμενες κατασκευές θα συµβάλουνστον εξωραϊσµό και την αισθητική αναβάθµιση του κοινόχρηστου αυτού χώρου και εν γένει θα βοηθήσουν στο να εκπληρώσει καλύτερα τον σκοπό και τον προορισµό του. Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαµβάνουν την κατασκευή πέτρινου χαµηλού τοιχίου προστασίας του περιβάλλοντος χώρου συνοδευτικό του υφιστάµενου, ή όπου έχουν παρατηρηθεί φθορές, καθώς επίσης και την κατασκευή αντίστοιχου «καθιστικού» τοιχίου στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από το παρεκκλήσι του Αγίου Παϊσίου, για αυτούς που θέλουν να περιπλανηθούν στους περιπατητικούς διαδρόµους της περιοχής.
Επιπροσθέτως, θα δηµιουργηθεί υποδοµή χώρου παιδικής χαράς και θα γίνει διαµόρφωση νέων πεζοδρόµων µέσα στο υφιστάµενο χώρο αναψυχής του αύλειου χώρου του Μουσείου. Επιπλέον, θα επεκταθεί το δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού σε όλο το µήκος τοιχίου οριοθέτησης και προστασίας του χώρου. Παράλληλα, θα γίνει επισκευή και επέκταση, όπου απαιτείται της περίφραξης (από πασσάλους) µεταξύ των αθλητικών εγκαταστάσεων και του χώρου πρασίνου, ώστε να αποφευχθούν οι φθορές και ταυτόχρονα να επιτευχθεί η προστασία του χώρου κατά την διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων. Τέλος θα τοποθετηθούν ξύλινα καθίσµατα και επίστυλοι κάδοι απορριµµάτων κατά µήκος των περιπατητικών διαδρόµων.