Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

"Η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα της αλληλεγγύης"

Φίλιππο Γκράντι, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: «Σε μια ήπειρο, σε έναν κόσμο που αποδείχτηκε κλειστός ως και εχθρικός έναντι των προσφύγων, η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα της αλληλεγγύης».