Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Στην Περιφέρεια ψηφίζουμε Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ!


΄΄Το πρωί θα βρούμε κι άλλους. Θα έρχονται
από τον ορίζοντα, τις πόλεις, τη θάλασσα...
Θα πλησιάσουμε, θα αρχίσουμε πάλι. Να μία
φωτεινή σκέψη! Οι άλλοι. Οι "σαν κι εμάς".΄΄
Οδυσσέας Ιωάνου

Στην Περιφέρεια ψηφίζουμε 
Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ!