Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Τι ζήτησαν από τον πρωθυπουργό οι παραγωγικοί φορείς Βόρειας Ελλάδας

Να κατευθυνθεί το 80% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής πρότεινε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Αθανάσιος Σαββάκης, το 35%, τουλάχιστον, του νέου ΕΣΠΑ να κατευθυνθεί σε προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), νέων και γυναικών και σε υποδομές/εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικότητας ζήτησε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος και την εκ νέου δημιουργία «Λευκού Τειρεσία» πρότεινε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Δημήτρης Λακασάς.
Οι κυριότερες προτάσεις και θέσεις, που κατέθεσαν
οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της Βορείου Ελλάδας στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό ήταν οι εξής:

Βιομήχανοι: Χωρίς βιομηχανία, το μέλλον είναι αβέβαιο

Να τεθεί ως εθνικός στόχος να εισφέρει η υγιής παραγωγική βάση της χώρας τουλάχιστον το 12% του εθνικού ΑΕΠ μέχρι το 2020, πρότεινε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Αθανάσιος Σαββάκης. Πρόσθεσε ότι η έξοδος από την κρίση και η δημιουργία θέσεων εργασίας διέρχεται από την έμπρακτη και χωρίς κυβερνητικούς δισταγμούς ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής.
"Η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι τουριστικές περιοχές, αλλά και η παραμεθόρια Βόρεια Ελλάδα που μαστίζεται από την ανεργία, γιατί αφήσαμε τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία στο έλεος του διεθνούς ανταγωνισμού. Δυστυχώς, το υψηλό λειτουργικό κόστος που αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανία και το πλήθος των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων την έχουν φέρει στα όρια της βιωσιμότητας" σημείωσε.
Πρόσθεσε ότι, χωρίς βιομηχανία και παραγωγή, το μέλλον της χώρας είναι απολύτως αβέβαιο, γι' αυτό και απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής.

Εξαγωγείς: Η εξωστρέφεια να εισφέρει το 50% του ΑΕΠ μέχρι το 2020
"Οι περιορισμένοι πόροι που υπάρχουν σήμερα θα πρέπει πρωτίστως να κατευθύνονται σε παραγωγικές διαδικασίες. Δυστυχώς όμως είμαστε μάρτυρες του αντίθετου" σημείωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Δημήτρης Λακασάς. Πρότεινε εκ νέου τη δημιουργία "Λευκού Τειρεσία", ο οποίος θα επιτρέψει στις περίπου 2500 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν τραπεζική χρηματοδότηση 10% επιπλέον των πιστωτικών γραμμών και με ελκυστικότερο επιτόκιο, όχι ανώτερο του 5%.
Πρόσθεσε ότι, κατά τον ΣΕΒΕ, εθνικό στόχο για την Ελλάδα θα πρέπει να αποτελέσει η συνεισφορά της ευρύτερης εξωστρέφειας (εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, τουρισμός, ναυτιλία, άμεσες ξένες επενδύσεις) στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας με χρονικό ορίζοντα το 2020 σε ποσοστό 50%. Στην επίτευξη αυτού του στόχου θα συμβάλλει η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, είπε.
Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βασικό αίτημα του ΣΕΒΕ αποτελεί, όπως είπε, η παραχώρηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε παραχωρησιούχους (μερική παραχώρηση και όχι τύπου "master concession"). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εμπορευματικές μεταφορές έχει η παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ σε στρατηγικό αξιόπιστο επενδυτή διεθνούς εμβέλειας ως προς τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. "Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τον τρόπο αξιοποίησης του λιμανιού που θα επιλεγεί, θα πρέπει η όποια απόφαση να υλοποιηθεί άμεσα, αλλιώς χάθηκε και η τελευταία ευκαιρία" υπογράμμισε.

Βιοτέχνες: Χάθηκαν 900.000 θέσεις εργασίας

"Δυστυχώς τα μνημόνια, όχι μόνο δεν θεράπευσαν τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, αλλά επιτέθηκαν και στα ελάχιστα υγιή της κύτταρα, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και να χαθούν περίπου 900.000 θέσεις εργασίας" επεσήμανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Ο κ.Παπαδόπουλος ζήτησε το 35%, τουλάχιστον, του νέου ΕΣΠΑ να κατευθυνθεί σε προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), νέων και γυναικών και σε υποδομές/εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικότητας, ενώ πρότεινε να ιδρυθεί εθνικό μητρώο συμβούλων για τις ΜΜΕ, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Για τη βελτίωση της γενικότερης κατάστασης, το ΒΕΘ προτείνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων ειδικού σκοπού, την ενθάρρυνση του τραπεζικού συστήματος, ώστε να παρέχει ρευστότητα σε επιχειρήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοδότησης, την άμεση εξόφληση χρεών του Δημοσίου προς επιχειρήσεις ή αυτοδίκαιο συμψηφισμό.
Για την άμεση αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ ύψους 2 δισ. ευρώ και τη διοχέτευσή τους στην πραγματική οικονομία, προτείνεται να συσταθούν 59 επιτροπές, στα 59 κατά τόπους επιμελητήρια, στις οποίες θα συμμετέχουν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι τραπεζών, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των τραπεζικών κριτηρίων δανειοδότησης.
Προτείνεται επίσης μείωση ΦΠΑ, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα και άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων και μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%, ώστε να ευνοηθούν οι προσλήψεις. Για τις νέες επιχειρήσεις προτείνεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% την πρώτη τριετία. Για επιχειρήσεις νέων κάτω των 30 ετών προτείνεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άμεσης φορολογίας κατά 50% την πρώτη τριετία. Και, τέλος, να δοθεί παράταση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών για όσο διαρκεί η ύφεση.