Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Το σχέδιο των 100 δόσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ρεπορτάζ: Γιάννης Αγουρίδης

Σχέδιο - "ανάσα" για νοικοκυριά και επιχειρήσεις έδωσε στη δημοσιότητα για διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία με ταυτόχρονη διευκόλυνση των πολιτών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τόσο η αγορά όσο και παραγωγικοί φορείς, όπως η ΕΣΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΒΕΑ, εξέδωσαν θετικές ανακοινώσεις για το εν λόγω μέτρο, δείχνοντας ότι στηρίζουν την προσπάθεια της κυβέρνησης, καθώς η εν λόγω παρέμβαση εξυπηρετεί τον δισυπόστατο στόχο: Να παραμείνει εντός τροχιάς ο προϋπολογισμός, αλλά και να δοθεί χώρος στην πραγματική οικονομία να αναπνεύσει.Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, όπως επίσης και όλες οι δόσεις του φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις, από την οποία θα ωφεληθούν και όσοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τον ΦΠΑ, ενώ όσοι ενταχθούν σε αυτήν έως τις 27 Απριλίου θα μπορούν να κουρεύουν προσαυξήσεις ίσες με το κεφάλαιο ληξιπρόθεσμης οφειλής που θα προκαταβάλουν.

Οι βασικές παράμετροι

Αξίζει να σημειωθεί πως καθίσταται περισσότερο ελκυστική η ισχύουσα ρύθμιση των 100 δόσεων, αφού η σχέση διαγραφής προσαυξήσεων προς αριθμό δόσεων γίνεται ευνοϊκότερη, η ελάχιστη μηνιαία δόση περιορίζεται στα 20 ευρώ, καταργείται η επιβάρυνση με τόκους για οφειλές εντός ρύθμισης έως 5.000 ευρώ, με τα υψηλότερα ποσά να υπόκεινται σε ετήσιο τόκο που περιορίζεται σε 3% ενώ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Σε σύγκριση μάλιστα με το αρχικό σχέδιο, προβλέπεται ότι θα υπάγονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και την 1η Μαρτίου 2015, κάτι από το οποίο προκύπτει ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ.

Με τις κυριότερες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής:
* Αυξάνεται το όριο ληξιπρόθεσμης οφειλής από 5.000 σε 50.000 ευρώ προκειμένου το αδίκημα να επιφέρει ποινικές διώξεις.
* Καταργούνται τα πρόστιμα 10%, 20% και 30% τα οποία επιβάλλονται σήμερα σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.
* Παρέχονται διευκολύνσεις σε σχέση με τις δηλώσεις ΦΠΑ των αγροτών.
* Καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε περιπτώσεις απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους και ακίνητα.
* Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.
* Η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης:
- δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
- δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

Ασφαλιστικά ταμεία και δήμοι

Για τα ταμεία, η ρύθμιση αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 1ης Φεβρουαρίου 2015, με καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου του έτους 2015, ενώ προβλέπεται ακόμη δυνατότητα να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές ανεξαρτήτως ύψους, είτε εφάπαξ, είτε έως 50 δόσεις, είτε έως 100 δόσεις, με αντιστρόφως ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, η οποία έκπτωση άρχεται από ποσοστό 100% για εφάπαξ καταβολή, 70% έως 50 δόσεις, μέχρι ποσοστό 50% για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις.
Επίσης, οι όροι της ρύθμισης, γίνονται ακόμη ευνοϊκότεροι, όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αλλά και για Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών.

avgi.gr