Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Σύνοδος ΕΕ: Διαφύλαξη Σένγκεν, τέλος στις «ανεξέλεγκτες ροές»

Διαφύλαξη της ενότητας της Σένγκεν, προτεραιότητα στη συμφωνία με την Τουρκία και τερματισμό της «ανεξέλεγκτης διάβασης» προσφυγικών ροών στο λεγόμενο βαλκανικό διάδρομο περιλαμβάνει το τελικό κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.
Το μέρος του τελικού κειμένου για το προσφυγικό δημοσιεύτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, επισήμως, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η δεύτερη ημέρα της Συνόδου, η οποία επικεντρώνεται πλέον στο θέμα της Βρετανίας.Στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι στόχος της ΕΕ στο προσφυγικό «πρέπει να είναι η ταχεία μείωση των προσφυγικών ροών, η προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, η μείωση της παράνομης μετανάστευσης και η διαφύλαξη της ακεραιότητας του Σένγκεν».
Οι «28» χαιρετίζουν «την απόφαση του ΝΑΤΟ να βοηθήσει στη διεξαγωγή αναγνώρισης, επιτήρησης και παρακολούθησης των παράνομων διελεύσεων στο Αιγαίο» και σημειώνουν πως η FRONTEX θα πρέπει να «συνεργαστεί στενά» με το ΝΑΤΟ.
«Η πλήρης και ταχεία εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης με την Τουρκία παραμένει προτεραιότητα για τη μείωση των προσφυγικών ροών και την αντιμετώπιση των διακινητών» υπογραμμίζεται, λέγοντας πως «έχουν γίνει βήματα από την Τουρκία, ωστόσο οι μεταναστευτικές ροές παραμένουν πολύ υψηλές».
«Απαιτείται σημαντική και συνεχής μείωση του αριθμού των παράνομων διελεύεσεων και αυτό απαιτεί επιπλέον, αποφασιστικές προσπάθειες και από την τουρκική πλευρά» υπογραμμίζεται.
Τονίζεται επίσης ότι «η συνεχής μη ομαλή μεταναστευτική ροή πάνω στο βαλκανικό διάδρομο παραμένει παράγοντας βαθιάς ανησυχίας που απαιτεί επιπλέον δράση και τερματισμό της προσέγγισης «ανεξέλεγκτης διάβασης» («wave-through approach») και μη συντονισμένων μέτρων πάνω στη διαδρομή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανθρωπιστικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη».
«Είναι απαραίτητη η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Σένγκεν, με πλήρη υποστήριξη σε μέλη που αντιμετωπίζουν δύσκολες περιστάσεις» αναφέρεται. Τονίζεται ότι «πρέπει να επιστρέψουμε σε μία κατάσταση στην οποίαόλα τα μέλη να εφαρμόζουν πλήρως το Σένγκεν και αρνούνται είσοδο στα εξωτερικά σύνορα σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν κάνουν αίτηση για άσυλο όταν τους έχει δοθεί η ευκαρία».
Σημειώνεται ότι σε αυτό «λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων συνόρων, και εφαρμόζοντας το σχέδιο δράσης με την Τουρκία».
Η σύσταση και λειτουργία των hotspot «βελτιώνεται σταδιακά, [...] ωστόσο μένουν ακόμη αρκετά να γίνουν, ώστε συγκεκριμένα να γίνουν πλήρως λειτουργικάκαι να διασφαλιστεί η πλήρης ταυτοποίηση και καταγραφή κάθε εισόδου και η πλήρης εφαρμογή της μετεγκατάστασης» αναφέρεται. «Οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τη χώρα μέρος από την οποία ζητούν άσυλο» υπογραμμίζεται.