Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Το νέο ΔΣ του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης

Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 στα γραφεία του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, πραγματοποιήθηκε τακτική εκλογο-απολογιστική συνέλευση η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εξελεγκτική Επιτροπή για την διετία 2016-2018.
Στις 22 Φεβρουαρίου 2016 συγκλήθηκε Διοικητικό Συμβούλιου με θέμα την κατανομή αρμοδιοτήτων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2016-2018του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης αποτελείται από τους:
Δημοσθένη Καραγεωργίου, Πρόεδρο
Δήμο Παπαράδη, Αντιπρόεδρο
Ανέζα Σπανοπούλου, Γραμματέα
Μπολιάκη Μιχάλη, Ταμία
Αθανάσιο Μανούση, Μέλος
Κατερίνα Παπαπαναγιώτου, Μέλος
Αθανάσιο Ρακιτζή , Μέλος