Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Ζώνες ελεγχόμενης βόσκησης δημιουργούνται στη Σαμοθράκη

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗΣ

Της Κικής Ηπειρώτου

Μία προσπάθεια αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος της υπερβόσκησης που αντιμετωπίζει η Σαμοθράκη καταβάλλει η δημοτική αρχή του νησιού, με τη δημιουργία ελεγχόμενων ζωνών βόσκησης, τη ρητή απαγόρευση της παρουσίας και παραμονής ζώων εντός των οικισμών, αλλά και την επιβολή προστίμων. Το πρόβλημα της υπερβόσκησης ταλανίζει εδώ και χρόνια το νησί του Έβρου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οικοσύστημα, αλλά και στις υποδομές του.Σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, κατατέθηκε η πρόταση κατάρτισης ενός κανονισμού, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, πρόληψη για τις αποζημιώσεις, αλλά και πρόστιμα από 300 ως 500 ευρώ για τους παραβάτες. Σύμφωνα με τον κανονισμό, που θα προταθεί για ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο, ορίζονται τα εξής:
- Οι ελεγχόμενες ζώνες βόσκησης διακρίνονται σε ζώνες αγροτικής καλλιέργειας και ζώνες ελαιοκαλλιέργειας.
-Ως ζώνη αγροτικής καλλιέργειας ορίζεται η έκταση από τον Μύλο Ξηροποτάμου μέχρι Αλώνια και από τα Αλώνια Δαφνιά Λιβαδάρια μέχρι Ροδοφύλλη. Στην συγκεκριμένη καλλιεργήσιμη ζώνη απαγορεύεται η βόσκηση αιγοπροβάτων από 1ης Οκτωβρίου μέχρι τέλος του θερισμού. Στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα η βόσκηση είναι ελεύθερη. Στην συγκεκριμένη ζώνη επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η παραμονή ζώων σε κτηνοτρόφους που έχουν μόνιμες περιφραγμένες εγκαταστάσεις (μαντριά) με ευθύνη των κτηνοτρόφων για τυχόν ζημιές σε παρακείμενες καλλιέργειες .
-Ως ζώνες ελαιοκαλλιέργειας ορίζονται οι περιοχές από Κουκουδιά -Μαμάλ-Αβατσινιά έως ρέμα Ξηροποτάμου. Στην συγκεκριμένη ζώνη απαγορεύεται απολύτως η είσοδος και παραμονή αιγών. Επιτρέπεται η βόσκηση μόνο προβάτων σε ιδιόκτητα ελαιοκτήματα και ελαιοκτήματα που παραχωρούνται σε κτηνοτρόφους από άλλους ιδιοκτήτες. Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο σχετική υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και ο Δήμος παραχωρεί αντίστοιχη άδεια .
-Μετά την κατάργηση της αγροφυλακής ο έλεγχος θα γίνεται βάσει του νόμου από την Δασική Υπηρεσία. Ελέγχους θα πραγματοποιεί και ο Δήμος με υπαλλήλους του. Η πιστοποίηση και καταγραφή των ζημιών γίνεται από την Δασική Υπηρεσία είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας των αγροτών καλλιεργητών.
-Η αποζημίωση ορίζεται κατά περίπτωση στο τελικό προϊόν. Επιπλέον στα πλαίσια του μέτρου 211, 212 του ΠΑΑ και βάση του νόμου, καταδικαστικές αποφάσεις και αποζημιώσεις κοινοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναστέλλονται οι εξισωτικές αποζημιώσεις (επιδοτήσεις).Η καταβολή των ενισχύσεων αναστέλλεται από την πιστοποίηση της ζημιάς ή την άσκηση δίωξης και όχι αφού τελεσιδικήσει η υπόθεση.(Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του 2008).
-Απαγορεύεται ρητά η βόσκηση η παρουσία και παραμονή ζώων εντός των οικισμών.
-Για την μη τήρηση των όρων του κανονισμού θα επιβάλλεται πέραν της αποζημίωσης και της αναστολής των αποζημιώσεις στα πλαίσια του μέτρου 211,212 του ΠΑΑ και των σχετικών διατάξεων του νόμου, πρόσθετα πρόστιμο 300,00 Ευρώ για την πρώτη παράβαση και πρόστιμο 500,00 Ευρώ για την δεύτερη παράβαση υπέρ του Δήμου Σαμοθράκης.
-O Δήμος διατηρεί το δικαίωμά του σε μελλοντικό χρόνο να επεκτείνει τις ζώνες ελεγχόμενης βόσκησης και σε άλλες περιοχές του Δήμου που έχουν ανάγκη.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΓΝΩΜΗ