Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Και επίσημα ιαματικά τα Λουτρά της Τραϊανούπολης μέσω ΦΕΚ

Επίσημα αναγνωρίστηκε ως ιαματικά τα ύδατα των Λουτρών της Τραϊανούπολης, με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ 1148/τ.Β΄/22.04.2016, όπως ενημερώνει το γραφείο τύπου του δήμου Αλεξανδρούπολης, σε πανηγυρικούς τόνους, την στιγμή που η πορεία των Λουτρών είναι διαρκώς καθοδική. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. απόφαση 6468/22.04.2016 “αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «Λουτρών Τραϊανούπολης» που βρίσκεται στον οικισμό Λουτρών, περιοχή εμφάνισης Τραϊανούπολη, στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με συντεταγμένες σημείου φυσικής ανάβλυσης Ι.Φ.Π.: Χ=671230, Υ=4525607, Ζ=15,00 (ΕΓΣΑ 87).Ο φυσικός πόρος «Λουτρών Τραϊανούπολης» έχει θερμοκρασία 51ο C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 13000 μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH) 8,2. Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα: 4,0. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως υπέρθερμο, μεταλλικό, χλωριονατριούχο, ασβεστούχο, καλιούχο, λιθιούχο, στροντιούχο, βοριούχο, ασθενώς ραδιενεργό, μετρίως υδροθειούχο ιαματικό νερό. Μέσω της λουτροθεραπείας ενδείκνυται για παθήσεις μυοσκελετικού, νευρικού συστήματος, δερματικά νοσήματα ενώ αντενδείκνυται για καρδιαγγειακές, αναπνευστικές και αγγειακές εγκεφαλικές διαταραχές”.