Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Έργα σε δρόμους του βορείου Έβρου

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προωθεί την υλοποίηση σημαντικών έργων, των οποίων η δημοπράτησή επίκειται, μετά από την ένταξη των έργων με απόφαση του Περιφερειάρχη, και μετά από αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜ-Θ.
Ειδικότερα , στον Έβρο, προχωρά η δημοπράτηση των έργων:-Αποκατάσταση οδικού άξονα Λάδη-Κυπρίνος
-Αποκατάσταση οδικού άξονα Ορεστιάδα-Βάλτος-Φυλάκιο
-Αποκατάσταση επικίνδυνων φθορών και αντιμετώπιση καταστροφών του επαρχιακού δικτύου Ευγενικό-Λάδη
Στην Ξάνθη, δημοπρατείται το έργο «Βελτίωση Εθνικής Οδού 55- Ξάνθη- Εχίνος», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
Τα συγκεκριμένα έργα, υλοποιούνται με πιστώσεις από τη ΣΑΕΠ 531.
Ανάλογα έργα, ήδη, έχουν δημοπρατηθεί για άλλες Περιφερειακές Ενότητες ή εκκρεμούν για την ωρίμανσή τους προς δημοπράτηση.
Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλίδης, δήλωσε σχετικά: «Προτάσσουμε έργα στα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, ιεραρχώντας τα μέσα στις δυνατότητές μας. Έχουμε δρόμο μπροστά μας».