Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Γνωριμία με τα πλούσια Θρακιώτικα προϊόντα διατροφής

Η κοινωνία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είδε να πραγματοποιείται με μεγάλη συμμετοχή και υιοθέτηση των σκοπών της η 2η Θρακο-Μακεδονική “Synergia” Ενδοπεριφερειακής Προώθησης Τοπικών Προϊόντων Διατροφής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Τα αποτελέσματά της 2ης“Synergia” όσο και τα μηνύματά της ήταν σημαντικά, όχι μόνο σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά και σε επίπεδο χώρας. Ειδικότερα,
1. Γνωρίσαμε στο σύνολο της Περιφέρειας ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων διατροφής, αφού συμμετείχαν 106 επιχειρήσεις και φορείς2. Επισκέπτες και επαγγελματίες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους ίδιους τους παραγωγούς και να ενημερωθούν αναλυτικά για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων. Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης, επιχειρηματίες εστιατορίων, καφέ, εκπρόσωποι των ξενοδόχων (χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οργανωμένη επίσκεψη των δεκάδων μελών του Σωματείου Καφέ, Εστιατορίων, Κέντρων Διασκέδασης Αλεξανδρούπολης) είχαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εκθέτες με στόχο τη

συνεργασία και την προμήθεια προϊόντων για τα καταστήματά τους.
3. Εμπλουτίστηκε η βάση δεδομένων προϊόντων διατροφής της Περιφέρειας μας
4. Συνεχίστηκε η ανάδειξη της ντόπιας Θρακο-Μακεδονικής διατροφής με πολίτικα στοιχεία
5. Αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας συνεργασιών και δικτυώσεων μεταξύ των παραγωγών, ομοίων ή ομοειδών προϊόντων, οριζοντίως του αγροδιατροφικού, αλλά και του μεταποιητικού τομέα
6. Προωθήθηκε η ευαισθητοποίησητης κοινωνίας στην κατεύθυνση της ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης, υποστήριξης κι αλληλεγγύης
7. Προωθήθηκε η σύνδεση ο αγροδιατροφικός τομέας με το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης
8. Αναδείχθηκε η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών επιχειρήσεων και προβλήθηκε η οικονομική δραστηριότητα της Περιφέρειας στον αγροδιατροφικό τομέα.
9. Πραγματοποιήθηκαν εβδομήντα οκτώ (78) περίπου συνεργασίες επιχειρηματιών του παραγωγικού τομέα με τις σειρές πώλησης προϊόντων, αλλά και χώρων εστίασης.