Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Ερώτηση Γκαρά για την ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη

Η ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας στην περιοχή του Έβρου και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια πρόταση και διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ρητή δέσμευση από τη μεριά του Υπουργείου Ναυτιλίας, χωρίς όμως ποτέ να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί το εν λόγω εγχείρημα.
Την πρωτοβουλία ανέλαβε η κα. Γκαρά καταθέτοντας ερώτηση στη Βουλή την οποία συνυπογράφουν 12 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.Στην ερώτηση υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα λειτουργίας της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη, γεγονός για το οποίο έχει υπάρξει και δέσμευση από τη μεριά του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Η ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας στον Έβρο, θα αποτελέσει σημαντική κοιτίδα ανάπτυξης για την περιοχή, καθώς θα δοθούν κίνητρα και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα θα γίνει αξιοποίηση και της παραχωρηθείσας έκτασης του αγροκτήματος "Καλλιθέας- Ν. Χιλής" Ν. Έβρου, έκτασης 148.010 τμ. με σκοπό την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την ίδρυση και τη λειτουργία Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, η οποία όλα αυτά τα χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτη. Σημειώνεται δε πως η ύπαρξη και λειτουργία του λιμανιού, διεθνούς ενδιαφέροντος, που παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξης και ενίσχυσής του, μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση των σπουδαστών, αλλά και να βρίσκεται σε συνεργασία για οποιαδήποτε δράση επιχειρεί η Λιμενική Ακαδημία.
Μεταξύ άλλων σημειώνει η κα. Γκαρά, ότι σε απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε, πως το υπουργείο εργάζεται ήδη με στόχο τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων ίδρυσης Ακαδημίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στην Αλεξανδρούπολη.