Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων για νέα διδακτήρια στην Αλεξανδρούπολη

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενέκρινε τα αναθεωρημένα κτηριολογικά προγράμματα για την ανέγερση νέων διδακτηρίων στη θέση Κ.Ε.Γ.Ε. στο ανατολικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης, με στόχο τη μετεγκατάσταση των 4ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, δυναμικότητας 360 μαθητών έκαστο. Το έργο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, και στη βελτιστοποίηση της χωροταξικής κατανομής των μαθητών, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις των μέγιστων διανυόμενων αποστάσεων.
Περαιτέρω, η εκκένωση χώρων από τα υφιστάμενα διδακτήρια θα εξυπηρετήσει τις στεγαστικές ανάγκες των συστεγαζόμενων σχολείων, καθώς και δομών υποστηρικτικών της εκπαιδευτικής λειτουργίας (ΕΚΦΕ Έβρου, ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης).

www.dikaiologitika.gr