Πέμπτη 2 Μαΐου 2024

Eurostat: Πρωταθλητές στις υπερωρίες οι Έλληνες στην ΕΕ

Το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ ποσοστό εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας καταγράφεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat. Ειδικότερα, στη χώρα μας το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 11,6%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος με 10,4% και η Γαλλία με 10,1%, ενώ το το μέσο ποσοστό βρίσκεται στο 7,1%.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 11,6% των Ελλήνων εργάζονταν 49 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα στη βασική τους δουλειά, με το εν λόγω ποσοστό πάντως να είναι μειωμένο σε σχέση με το 2021 (14,3%) και το 2022 (12,6%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά υπερεργασίας έχουν η Βουλγαρία (0,4%) και η Λιθουανία και Λετονία (1,1%).
Το ποσοστό υπερεργασίας οφειλόταν κυρίως στους αυτοαπασχολούμενους, ενώ ήταν πολύ χαμηλότερο για τους μισθωτούς, μόλις 3,5%.
Συγκεκριμένα, το 38,9% των αυτοαπασχολούμενων με μισθωτούς εργάζονταν 49 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα, όπως και το 29,3% των αυτοαπασχολούμενων χωρίς μισθωτούς.
Αντίστοιχα, το ποσοστό υπερεργασίας ήταν πολύ υψηλότερο στην ΕΕ μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων συνολικά (29,3%) σε σχέση με αυτό των μισθωτών (3,6%).