Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαμοθράκης

Ο Νικόλαος Γαλατούμος και ο Ιωάννης Βογιατζής είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαμοθράκης, μετά την σχετική απόφαση του δημάρχου του νησιού Αθανάσιου Βίτσα. Ο κ. Γαλατούμος, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, αναλαμβάνει την εποπτεία και οργάνωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ενώ ο κ. Βογιατζής την εποπτεία και οργάνωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Η θητεία των δύο αντιδημάρχων λήγει στις 2/3/2017.