Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Εκθεση με παλιά σχολικά βιβλία και τετράδια από την συλλογή του Μιχάλη Πατέλη

Το ιστορικό μουσείο Αλεξανδρούπολης οργανώνει έκθεση με σχολικά βιβλία και τετράδια από το 1880 έως το 1970. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Τα βιβλία και τα τετράδια προέρχονται από την ιδιωτική συλλογή του Μιχάλη Πατέλη.Μερικά από τα εκθέματα που θα συναντήσει ο επισκέπτης στην έκθεση αυτή είναι αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού και του γυμνασίου, τετράδια μαθητικά, καλλιγραφίας και ιχνογραφίας. Ένα ιδιαίτερο έκθεμα είναι το αναγνωστικό βιβλίο του 1880 που χρησιμοποιούνταν από τους μαθητές του δημοτικού.