Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Νέα ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ, η μερίδα του λέοντος στην ΑΜΘ

Με 14 νέα ασθενοφόρα θα ενισχυθούν οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε Θράκη και ανατολική Μακεδονία, μετά την υπογραφή της σύμβασης από το υπουργείο Υγείας για την προμήθεια συνολικά 39 νέων ασθενοφόρων οχημάτων για τέσσερις Υγειονομικές Περιφέρειες, συνολικού κόστους 2.333.740 ευρώ.Τα οχήματα θα κατανεμηθούν ως εξής: 14 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 11 στην Ήπειρο, 6 στα Ιόνια Νησιά και 8 στο Νότιο Αιγαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚΑΒ είχε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια νέων οχημάτων πριν τρία χρόνια περίπου, αλλά λόγω συνεχών προσφυγών και καταγγελιών μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν, κινδύνευε να χαθεί το ποσό που είχε δεσμευθεί από κονδύλια ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Ο διαγωνισμός αφορούσε σε 167 Ασθενοφόρα και 19 Κινητές Μονάδες, συνολικού κόστους 13.590.000 ευρώ.