Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Μνημόνιο συνεργασίας φορέων για την αντιμετώπιση των πλημμυρών της ΑΜΘ

Της Κικής Ηπειρώτου

Τις δυνάμεις τους ενώνουν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη δυνατή πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που ταλανίζουν την περιοχή, τόσο από τον ποταμό Έβρο, όσο και από τον Στρυμόνα. Απώτερος στόχος της συνεργασίας αυτής, που θα επισφραγιστεί μέσα από την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, είναι η ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ετοιμότητας για την Αντιμετώπιση των Πλημμυρών EFAS (European Floods Awareness System).
Η Περιφέρεια ΑΜΘ υποστηρίζει θερμά την πρωτοβουλία της ένταξης της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ετοιμότητας για την Αντιμετώπιση των Πλημμυρών και την εφαρμογή του σε λεκάνες απορροής ποταμών της περιοχής της.
Η ΕΜΥ, από την πλευρά της, διαθέτει δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στην ΠΑΜΘ και εκδίδει τακτικές και έκτακτες προγνώσεις καιρού για την εν λόγω περιοχή. H EMY συνεργάζεται με Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς, OΤΑ, ΑΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα, στους τομείς της μετεωρολογίας, κλιματολογίας, υδρολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος από ακραία καιρικά φαινόμενα. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους παραπάνω φορείς για την προαγωγή των κοινών στόχων και το αμοιβαίο όφελος.
Παράλληλα, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, ως υποστηρικτικός μηχανισμός της Δημόσιας Διοίκησης και των εταίρων του, σε θέματα περιβάλλοντος, αναλαμβάνει, υλοποιεί και συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα για την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, διεθνούς και τοπικής σημασίας, προωθεί τη σχετική εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει τεχνική συνεργασία και συνάπτει συμφωνίες έρευνας και παρέχει υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης σε κρατικούς φορείς.
Αντικείμενο του μνημονίου είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του δικτύου μετεωρολογικής και υδρολογικής παρατήρησης, της ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και προγνωστικών εργαλείων για τη μείωση του κινδύνου από ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Ειδικότερα, η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών αποσκοπεί στη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης πλημμυρών στις περιοχές ενδιαφέροντός τους. Η βελτίωση αυτή θα προκύψει από την συμμετοχή της χώρας στο EFAS και την εφαρμογή του συστήματος σε λεκάνες απορροής της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Μέσα από αυτή τη συνεργασία, θα βρίσκονται στη διάθεση της ΕΜΥ μετρήσεις της στάθμης ποταμού και των μετεωρολογικών παρατηρήσεων (δεδομένα πραγματικού χρόνου) καθώς και των αντίστοιχων ιστορικών δεδομένων των 2 σταθμών της περιοχής του ποταμού Άρδα, που διατηρεί σε λειτουργία η ΠΑΜΘ στα πλαίσια του προγράμματος ‘‘Arda Forecast’’. Στόχος θα είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών συμβάντων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν την ανάπτυξη κοινής προσπάθειας για την πύκνωση του δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών στις παραπάνω περιοχές, ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία των προγνώσεων έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα.
Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι για το συντονισμό της υλοποίησης του σκοπού του μνημονίου αυτού ορίζονται:
Α. Για την ΕΜΥ, η Μ.Υ. με Β ́ βαθμό ΠΕ(ΜΕΤ) Άρτεμις Παπαπέτρου, Προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμογών Υδρομετεωρολογίας της Δνσης Κλιματολογίας
Β. Για την ΠΑΜΘ, ο Προιστάμενος της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Χουβαρδάς,
Γ. Για το ΔΚΠ, Γεώργιος Ζαλίδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, Καθηγητής Α.Π.Θ., με αναπληρώτρια την Δρ. Ευαγγελία Τερζοπούλου, Χημικό, Επιστημονική Συνεργάτης του Κέντρου.

Από την εφημερίδα ΓΝΩΜΗ