Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

3 εκ ευρώ για την ολοκλήρωση του αρχαιολογικού μουσείου Αλεξανδρούπολης

Εγκρίθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Το έργο που κατασκευάζεται απέναντι από τον ΕΟΤ έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Μάλιστα, πριν κάποιους μήνες, ο υπουργός Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς, είχε εκτιμήσει ότι θα ολοκληρωθούν τα κτιριακά τέλη Απρίλη του 2016, οπότε και θα ξεκινούσε τη λειτουργία του με περιοδικές εκθέσεις, ανοιχτές για το κοινό
μέχρι την ολοκλήρωση της οριστικής έκθεσης του μουσείου, που είχε εκτιμηθεί ότι θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο του 2017.
Για τη συνέχιση των εργασιών εγκρίθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ και εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τελευταία ημέρα υποβολής των προτάσεων την 9η Σεπτεμβρίου 2016.
Η πράξη "Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης" συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα έργων που έχουν ως αντικείμενο τη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση, σε μια λογική βιώσιμης ανάπτυξης, του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος μιας περιοχής, ώστε να αποτελέσουν μέσο βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού προορισμού, εμπλουτίζοντας το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, αλλά συμβάλλοντας και στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και μικροεπιχειρηματικότητας.
Το έργο "Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης" αφορά στην κατασκευή του νέου κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Πρόκειται για νέο κτίριο συνολικής δόμησης 2.200 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 8.400 τ.μ.

Της Κικής Ηπειρώτου