Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Τα ύστερα ....


Ευρωβουλεύτρια η Μελέτη και πρώτος σε σταυρούς ο δημοσιογράφος που μιλούσε τρεις μέρες με το βίντεο. 

Πηγαίντε για μπάνιο εσείς...