Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Το success story και η "έξοδος στις αγορές"

Για αυτό όλες αυτές οι θυσίες τέσσερα χρόνια τώρα; Για αυτό και οι πανηγυρικές δηλώσεις Σαμαρά, ΒΕνιζέλου; Για αυτό "μπαίνουμε στις αγορές"