Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

"Μεγάλωσε" και επεκτείνεται η η Ένωση Κατασκευαστών Αλεξανδρούπολης

Σε όλο το νομό Έβρου επεκτείνεται πλέον η Ένωση Κατασκευαστών Αλεξανδρούπολης, εντάσσοντας και προσκαλώντας στις τάξεις της, όλους τους κατασκευαστές του νομού. Η νέα της επωνυμία είναι Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων Έβρου, η οποία μάλιστα διαθέτει και νέο διοικητικό συμβούλιο μετά τις πρόσφατες εκλογές που διεξήγαγε.
Για το Δ.Σ. της Ένωσης εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη τα οποία συνήλθαν σε σώμα αυθημερόν:
1. Πρόεδρος Γεώργιος Γεωργιάδης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.2. Αντιπρόεδρος Δημήτριος Κυριαλάνης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Γραμματέας Νικόλαος Κουσουτζής Κατασκευαστής κτιρίων
4. Ταμίας Κωνσταντίνος Θυμιανίδης Κατασκευαστής κτιρίων
5. Μέλος Χρήστος Μανωλούκος Αρχιτέκτων Μηχανικός
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη :
1. Πρόεδρος Κυριαλάνης Αθανάσιος Κατασκευαστής κτιρίων
2. Μέλος Θυμιανίδης Ευριπίδης Κατασκευαστής κτιρίων
3. Μέλος Στρογγύλης Σπυρίδων Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Μέλη του σωματείου, είναι οι αναγνωρισμένες τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς και μεμονωμένοι επαγγελματίες κατασκευαστές της περιοχής μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά, τουλάχιστον την τελευταία δεκαπενταετία, στον τομέα των ιδιωτικών έργων. (Αντιπαροχές, ιδιωτικές κατασκευές, Ανακαινίσεις κ.λ.π.).
Σκοπός της Ένωσης, είναι η συνεχής προσπάθεια για αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας, η διασφάλιση της ποιότητας των ιδιωτικών κτιρίων, ο περιορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού, και η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στον τομέα κατασκευής, των ιδιωτικών έργων της περιοχής.
Η Ένωση, εκπροσωπεί τα μέλη της, νομικά και επικοινωνιακά, τα υποστηρίζει σε θέματα κατασκευαστικά και εμπορικά, και ταυτόχρονα, τα ελέγχει σε θέματα ποιότητας και γενικότερης εξυπηρέτησης του αγοραστικού κοινού.
Κύριο μέλημα της Ένωσης, είναι η επαγγελματική διασφάλιση των μελών της, και η ταυτόχρονη παροχή ποιοτικών κατασκευών στο αγοραστικό κοινό του Έβρου.
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Ε.Κ.Κ.Α., λειτουργεί στη διεύθυνση Μαζαράκη 28 στην Αλεξανδρούπολη και στο τηλέφωνο 25510 34540.