Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

5 νέες προσλήψεις νοσηλευτικού και επικουρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία του Έβρου

Προσλήψεις 585 ατόμων επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς αρμοδιότητάς του ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου προβλέπονται συνολικά 5 θέσεις νοσηλευτικού και επικουρικού προσωπικού.Οι 585 προσλήψεις εγκρίθηκαν με Kοινή Yπουργική Aπόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών και αφορούν σε επικουρικό προσωπικό, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δώδεκα μηνών.
Το γεγονός ότι η δαπάνη της πρόσληψης των αναφερομένων στο θέμα ατόμων που υπολογίζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.900.000 ευρώ) περίπου, συμπεριλαμβάνεται στη συνολική πίστωση των εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000 ευρώ) που εγκρίθηκε και κατανεμήθηκε στις Δ.Υ.ΠΕ. και δεν προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η προαναφερόμενη πίστωση περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς τρέχοντος έτους των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Για το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου προκηρύχθηκαν 2 θέσεις νοσηλευτών και 1 εργαστηρίων, ενώ για το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 1 θέση φαρμακοποιού και 1 Ακτινοφυσικού.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το e-vertigo.gr δημοσιοποιήθηκαν σήμερα την Πέμπτη από το ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων (Υ. Ε.) του διαγωνισμού 4Κ/2015, που αφορούσε 101 θέσεις τακτικού προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Στις 101 προσλήψεις που οριστικοποιήθηκαν, περιλαμβάνονται και αυτές μίας (1) τραυματιοφορέα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου και ενός (1) εργάτη στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα και τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Π. Ε., του ίδιου διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης των ενστάσεων.

 Της Κικής Ηπειρώτου - Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΓΝΩΜΗ