Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

8 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Αλεξανδρούπολης

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν 9 διανομείς, 3 εσωτερικής εκμετάλλευσης και 2 οδηγούς σε Καβάλα, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μηνών.
Αναλυτικά και ανά υπηρεσία και ειδικότητα:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και να τα υποβάλουν από 3/6/2016 ως 13/6/2016, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε αυτοπροσώπως στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 8:30 έως 13:30 είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στις ακόλουθες διευθύνσεις:
1.Για τις θέσεις της Ξάνθης
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Μονάδα Διανομής Ξάνθης, Αν. Γ. Μιλτιάδη 18 , Τ.Κ. 67000 Ξάνθη (για την ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ ΣΟΧ 15/2016), υπόψη κ. Χρήστου Τσαραβά (τηλ. επικοινωνίας: 25410 20645).
2. Για τις θέσεις της Αλεξανδρούπολης ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 680 00 Αλεξανδρούπολη (για την ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ ΣΟΧ 15/2016), υπόψη κ. Στέφανου Μητράκα (τηλ. επικοινωνίας: 25510 26336).
3.Για τις θέσεις της Καβάλας
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Μονάδα Διανομής Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 3 , Τ.Κ. 650 00 Καβάλα (για την ΑΝΑΚΟΙΝ6ΣΗ ΣΟΧ 15/2016), υπόψη κ. Αναστάσιου Τριακόσια (τηλ. επικοινωνίας: 2510 231210).